LIDER ÎN EDUCAȚIE. Despre inteligența grupului și puterea comunității pentru soluții sustenabile

Căutând soluții la problema inechității în educație, Teach for Romania și FPSE au pus bazele unui curs post-universitar pentru liderii din scoli.

CONTEXT 

Ne-am întrebat adesea de unde vine la noi sindromul zidului părăsit și neisprăvit. 

De ce chiar și cele mai generoase inițiative ale unor oameni care iubesc și înțeleg profund educația nu pot genera schimbările de paradigmă atât de necesare și de așteptate de sistemul educațional.  

De ce ne este atât de greu să nu mai vorbim pe zeci de voci, fiecare din limita pixelului personal, când vine vorba de soluții pentru transformări sustenabile în educație. 

De ce nu putem duce împreună o zidire până la capăt, fără Ane prinse în ziduri. Fără văi ale plângerii și fără execuții publice. Fără învinovățire și rușinare continuă. Fără jocuri de putere. 

Mai ales că se pare că acum am înțeles cu toții că inechitatea nu este doar problema comunităților dezavantaje. Și că niciodată nu e vorba doar despre sărăcie, despre relaţia dificilă dintre părinţi și școală sau despre ce se întâmplă în cancelarie și în clasă, ci despre un întreg ecosistem disfuncţional care se cere reorganizat.  

Căutând onest, dincolo de orgolii personale sau instituționale, răspuns și soluții la problema inechității care afectează mai bine de jumătate dintre copiii acestei țări, Teach for Romania și FPSE au ajuns la concluzia că e vremea să ieșim din reactivitate, din efortul sisific de a repara, de a salva, de a reface sau reporni. Că suntem pregătiți să ne uităm printr-o lentilă diferită la ce și cum alegem să zidim în educație. 

Asumpția noastră a fost aceea că piesa lipsă din sistem este leadershipul colectiv. Și că selectarea și antrenarea riguroasă a unor lideri capabili să vadă tabloul mare, să gândească strategic, în termeni de impact, și să acționeze ecosistemic, coagulând resursele comunității în jurul copilului, ar putea fi calea pentru transformări profunde, ușor de asimilat, în comunitățile educaționale.  

Visul nostru comun este acela de a crea condițiile pentru un nou mod de a gândi și un nou mod de a fi când alegem să facem educație.  

În ceea ce privește rezultatul imediat, ambiția noastră a fost aceea de a genera împreună o suită de inițiative care să așeze autentic în centru progresul fiecărui copil și să transforme comunitatea într-o sursă de putere pentru acest obiectiv comun. 


REZULTATE 

Din cei 166 de oameni interesați de acest program postuniversitar, au ales să meargă până la capăt 35.  

Ce au avut în comun?  

O misiune personală legată de educație și dragul de copii. 

La pachet cu determinarea și curajul de a trece printr-o experiență foarte solicitantă, care le-a cerut să se crească mai întâi pe sine: să-și descopere zonele de putere, dar și credințele limitative și sabotorii personali, să-și antreneze reziliența și să-și gândească un plan de carieră în acord cu intenția lor de contribuție în educație.  

Provocați să se consulte cu toți stakeholderii relevanți și să gândească un model logic de intervenție colaborativă cu impact în soluționarea sustenabilă a problemelor specifice comunității lor, participanții au propus soluții concrete, adesea foarte ingenioase: 

- Planuri de dezvoltare instituțională care vizează: creșterea rezilienței și starea de bine a profesorilor și a elevilor prin crearea de contexte colaborative, creșterea predictibilității și implicarea lor în procesul decizional; diminuarea abandonului școlar prin crearea de medii incluzive și de acțiuni de tip social gestionate împreună cu primăria, biserica și poliția locală și prin activități de tip remedial realizate cu experți în literație, numerație, tulburări emoționale; 

- Proiecte comunitare sau la nivel de școală prin care se urmărește implicarea unor stakeholderi diferiți (elevi, părinți, angajatori locali, primărie etc) în programe care își propun: apropierea fetelor din rural de STEM; acțiuni coordonate de elevi pentru diminuarea fenomenelor de bullying; folosirea tehnologiei pentru includerea elevilor cu CES în activități de învățare (ex teatru cu ozoboți); expunerea elevilor din rural la oameni-resursă și experiențe de învățare complementare (teatru, arte marțiale, scriere creativă, percuție etc) prin rezidențe educaționale; timp de calitate petrecut de părinți cu propriii copii în contextul unor tabere urbane; crearea unor oaze de interculturalitate care să stimuleze curiozitatea, explorarea, empatia, dorința de colaborare;

- Proiecte de cercetare-acțiune pe evaluarea diferențiată a copiilor cu CES și pe eficacitatea anumitor practici didactice în învățare; 


LECȚIILE CURSANȚILOR 

- Înțelegerea profundă a cauzelor inechității și a felului în care funcționează sistemul te ajută să nu mai acționezi reactiv, asupra efectelor, ci sustenabil, asupra cauzelor multiple care generează dezechilibrele;  

- Inteligența grupului aduce perspective diferite, poate genera soluții integrate și mai multă responsabilitate în implementare; 

- Când sunt consultați și când soluțiile sunt co-create, stakeholderii devin foarte dornici să contribuie productiv la schimbare; 

- Comunitatea de învățare și practică, sprijinul mentoral, accesul la modele și persoane-resursă sunt plasa de siguranță și de energie de care avem nevoie pentru a prototipa și testa o inițiativă curajoasă de schimbare; 

- Primii care s-au schimbat am fost noi.


Viziteaza pagina programului și înscrie-te.

    Categorii : leadership

    Intră în academia minților mereu deschise