Leadership educațional pentru transformare sustenabilă 

Vrei să faci o schimbare în sistemul educațional? Descoperă resursele de leadership din mediul academic, ONG și de business care te vor ajuta.

5 LUNI: 180 ORE  
noiembrie - aprilie/mai 2024

BLENDED LEARNING

18 CREDITE ECTS

1900 RON

Problemele sistemice au nevoie de oameni care gândesc sistemic

Dincolo de indicatorii vizibili privind nivelul ridicat de abandon școlar, performanţe academice foarte scăzute, violenţă, resurse limitate din școli, există provocări specifice și complexe.  Nu este niciodată vorba doar despre sărăcie, despre relaţia dintre părinţi și școală sau despre ce se întâmplă în cancelarie și în clasă, ci despre întregul sistem educațional care se cere reorganizat.    

Pentru o astfel de misiune este nevoie de lideri care au competenţele necesare pentru a genera și gestiona schimbări sustenabile, de tip ecosistemic. Pentru a avea succes în garantarea accesului elevilor la o educaţie echitabilă și de calitate, un astfel de lider are nevoie de trei resurse ce pot fi dezvoltate: o înţelegere clară, sistemică, a cauzelor care stau în spatele lipsei de acces la educaţie; o abordare integrată, care coagulează „satul” în jurul copilului și un mod de lucru bazat pe un cadru de evaluare a impactului.

Un program al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației - Universitatea București și
Teach for Romania. 

Programul „Leadership Educațional pentru transformare sustenabilă” aduce împreună expertiza academică a partenerilor de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și experiența practică a ultimilor 10 ani de muncă în peste 400 dintre cele mai vulnerabile școli din România a organizației Teach for Romania.

Cui îi este adresat acest program


Absolvenţilor de studii universitare, care vizează roluri de leadership și management educaţional în școli vulnerabile

Cadrelor didactice, liderilor educaţionali, liderilor de organizaţii din domeniul educaţiei

35

 Profesioniști în educație
au finalizat acest curs

33

Proiecte cu potențial
de schimbare

18

Experti și practicieni din
domenii diferite oferă formarea  

Ce competențe îți va antrena acest curs


Leadership personal

Antrenăm capacitatea de a face schimbări la sine și în carieră. Pornim de la valorile și misiunea personală, pe baza unui proces de introspecție și feedback necesar oricărui lider care vrea să facă o schimbare reală în educație.

Gândire sistemică 

Analizăm critic factorii care generează inechitatea în școală/organizație. Apoi propunem modele de intervenție care să fie de impact, să răspundă nevoilor ecosistemului și să implice toți stakeholderii.
   Eficacitate profesională și socială

Susținem activ capacitatea de a lucra colaborativ, iterativ și incremental, construind comunitatea ”Lider în educație”. Oferim modele de bună practică și mentorat în fiecare etapă din inițiativa schimbării sustenabile.

Ce îți oferă acest curs

Un program cu 18 credite ECTS în domeniul leadershipului, bazat pe competența mediul academic, prin FPSE și a sectorului ONG, prin TfR

Resurse educaționale pentru nevoi concrete 
ale elevilor și școlilor vulnerabile din România.

O experiență de învățare cu miză practică care îți oferă oportunităţi de învăţare pentru a co-crea și pilota soluţii de schimbare pentru școala și organizația ta.

"Dacă ești iubitor de oameni, bine și frumos într-un sistem educațional măcinat de subfinanțare, inechitate și excluziune, ipostaza de lider te plasează în rolul de salvator. Cu timpul, acest rol și convigerile limitative în care te afli captiv te împiedică să accepți că nu poți produce schimbare de unul singur, și ești măcinat de sentimentul de deznădejde. Într-un astfel de moment, a apărut în calea devenirii mele profesionale programul postuniversitar    Lider în educație, născut dintr-un parteneriat între două entități în care cred cu toată ființa mea: Facultate de Psihologie și Științe ale Educației și Teach for Romania. Experiența acestui program a creat contextul în care reflecția, conștientizarea și procesul de design thinking m-au călăuzit spre identificarea nevoii de dezvoltare a culturii emotionale a cadrelor didactice, așa încât să se producă o schimbare de mindset cu impact major asupra calității actului educațional ce presupune echilibrul minte-inima-corp."

Nicoleta Briciu
Director Casa Corpului Didactic a Municipiului București
Participantă la programul „Leadership educațional pentru transformare sustenabilă”
(seria 2022 - 2023)

Ce beneficii îți aduce acest curs

Modele și resurse  
pentru a gândi pentru școala, comunitatea sau organizația ta o intervenție care să activeze resursele ecosistemului și să soluționeze o problemă complexă.

Un produs palpabil la finalul cursului - un proiect la nivel de cultură organizaţională sau școlară de intervenţie comunitară cu impact direct în reducerea inechităţii.

Acces la o comunitate profesională 
centrată pe impact în reducerea inechităţii, la un spațiu de învățare colaborativ, cu feedback aplicat de la profesioniști din domenii multiple.

Un program academic inovativ, modelat pe nevoi de la firul ierbii.

Diplomă de absolvire 
și 18 credite transferabile ECTS.

Posibilitatea de exersare 
a unui mod de lucru agil, bazat pe empatie, colaborare și eficienţă.

Proiecte gândite de participanții la prima ediție a cursului

Intervenția gândită de Raluca pentru o educație mai echitabilă se află la intersecția dintre vulnerabilitatea socio-economică, egalitatea de gen și viitorul educației raportat la evoluția pieței muncii. Pentru a susține o schimbare profundă este valorificată puterea leadershipului colectiv, materializată atât în partenerierea unor actori din medii diferite în coordonarea și implementarea proiectului (organizații publice, mediul educațional și de cercetare, mediul de afaceri și cel ONG), cât și în activarea ecosistemului din jurul elevelor (părinți, profesori, contributori, femei de succes etc). Scalabilitatea este susținută prin resursele și mindsetul creat (kituri, platformă, specialiști, rezultate măsurate), iar consolidarea și extinderea internațională poate fi susțină prin oportunități de colaborare și finanțare deschise la nivelul UE.

Inițiatorul proiectului: Raluca-Georgiana Coșcodaru
Bursier Teach, Doctor în științe politice, Project & Policy Officer - Innovation Ecosystem la UEFISCDI, MEN

Acest proiect de cercetare-acțiune explorează problema inechității din perspectiva evaluării performanței elevilor. Scopul este reconceptualizarea fenomenului evaluării elevilor care prezintă cerințe educaționale speciale, dar nu au certificare, și determinarea structurii adaptative a profesorilor responsabili de evaluare. Inițiatorul proiectului își propune să analizeze percepțiile profesorilor și ale elevilor privind evaluarea, să compare nevoile fiecărei categorii și să elaboreze un ghid de practici pentru rezolvarea problemei pe care să-l piloteze în școala sa. În funcție de rezultatele pilotării, ia în calcul elaborarea unui document de politică publică.

Inițiatorul proiectului: Eusebiu Cherecheș
Profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială ”Costache Negri”din Roman, doctorand al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Interesată să devină un lider educațional capabil să genereze transformări profunde în școala sa, inițiatoarea acestui proiect și-a făcut un plan de carieră și a gândit strategic schimbarea culturii organizaționale și climatului școlar. Pentru a colabora autentic și constructiv cu toți cei responsabili de progresul elevilor, au avut prioritate două direcții de intervenție: dezvoltarea unor practici colaborative bazate pe valori comune și modernizarea cancelariei, prin implementarea unui sistem de comunicare online eficient și,  desigur, și prin extinderea competențelor digitale și de comunicare ale colegilor.

Inițiatorul proiectului: Mariana Deleanu
Director Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu” Poiana Teiului, Neamț

"Decizia de a învăța chiar după ce ai terminat de învățat este onorarea naturii noastre umane, care este în evoluție și transformare constantă. Plecând de la această idee s-a construit, timp de 2 ani, programul pe care îl oferim liderilor din educație. Educația nu este numai școala și curtea școlii, uneori nu e nici atât. Educația este un spațiu larg, generos, al învățării și transformării, în care co-există școala publică, învățământul privat, antreprenorii, mediul non-guvernamental. Cum purtăm conversațiile acestea între noi? Cum ne armonizăm intervențiile? Cum facem din educație un spațiu primitor și accesibil pentru cei care au cea mai mare nevoie de ea? Cum ajungem la grupurile vulnerabile și cum le putem mobiliza pentru învățare și creștere, pentru formare de competențe, pentru reușită școlară, profesională, personală și socială?”

Oana Moșoiu
Coordonator program „Leadership educațional pentru transformare sustenabilă” - Lector universitar, dr. în Științele Educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Viziunea care ghidează acest curs

Am dezvoltat acest program pornind de la dorința de a contribui la un alt tip de discurs și viitor pentru școlile vulnerabile din România. Aceasta este contribuția noastră către:

Creșterea gradului de conștientizare a inechităţilor din educaţie de către liderii educaţionali, fie că sunt directori de școlă, profesori lideri, lideri ai unor ONG-uri care lucrează în serviciul echităţii în educaţie;   

Dezvoltarea incluziunii și a gradului de acceptare și valorificare a diversităţii în școli;  

Abordarea ecosistemică a inechităţii din educaţie prin dezvoltarea alianţelor pentru învăţare între stakeholder-ii relevanţi din ecosistemul educaţional în care se dezvoltă copiii și tinerii; 

Întărirea colaborării 
în comunitatea profesională a școlii, cu efect direct în alinierea practicilor de abordare a inechităţii și în practicarea unei conduite bazate pe un sistem comun de valori;

Decizii informate, bazate pe date, prin documentarea proceselor și măsurarea rezultatelor;

Schimbare la nivelul mentalităţii școlare: cadrul didactic ca agent activ în reducerea inechităţii prin coerenţa practicilor didactice și cultivarea unor medii educaţionale incluzive.

Care va fi structura cursului

5 luni, respectiv 180 de ore: activităţi directe de formare, pregătire individuală și de grup, lucru colaborativ în comunitate, feedback aplicat și sprijin mentoral pe fiecare etapă din procesul de elaborare a inițiativei de schimbare, evaluare finală. 

Modulul 1:
Leadership în educaţie

În cadrul celor două discipline din acest modul, Reflexivitate și leadership educaţional și Managementul carierei se vor aborda subiecte precum înţelegerea nevoilor și a valorilor personale, gestionarea energiei și a carierei, dezvoltarea abilităţii de a comunica asertiv și de a dezvolta relaţii colaborative, valorificarea instrumentelor care susţin dezvoltarea personală și profesională.

Modulul 2: Abordare sistemică a inechităţii în educaţie

În acest modul vor fi studiate disciplinele Sistemul educaţional și intervenţiile de schimbare sistemică și Probleme critice de sistem: inechitate și excluziune și se va discuta despre cum se pot face schimbări sustenabile, cu impact; sistemul educaţional românesc și probleme actuale; inechitatea ca problemă sistemică majoră și modalităţi de adresare;

Modulul 3: Schimbare sistemică

Managementul schimbării, Aplicaţii și instrumente, Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile, Bune practici în gestionarea inechității vor fi disciplinele studiate, abordând subiecte din tematica leadershipului colectiv: generare și gestionare de schimbări sustenabile, de tip ecosistemic; măsurare și monitorizare a efectelor și a impactului unei intervenţii ecosistemice; dezvoltarea culturii colaborării; utilizarea eficientă a practicilor și instrumentelor specifice abordării agile.

Profesori și formatori
Componenta academică este asigurată de un corp profesional de profesori de prestigiu ai Facultăţii de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Departamentul de Știinţele Educaţiei – Specializarea Pedagogie și invitaţi din domeniul educaţiei. Mai multe detalii despre cursurile postuniversitare ale Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București: aici.

Componenta practică, aplicativă, va fi gestionată de specialiști din comunitatea Teach for Romania.

Lucian Ciolan

Prof. univ. dr. Universitatea din București

Disciplină predată
Sistemul educațional și intervențiile de schimbare sistemică

Anca Nedelcu

Prof. univ. dr. Universitatea din București

Disciplină predată
Reflexivitate și leadership educațional  

Romiță Iucu

Prof. univ. dr. Universitatea din București

Disciplină predată
Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile  

Cătălina Ulrich Hygum

Prof. univ. dr. Universitatea din București

Disciplină predată
Probleme critice ale sistemului educațional: inechitate și excluziune  

Firuța Tacea 

Conf. univ. dr. Universitatea din București

Disciplină predată
Managementul schimbării. Aplicații și instrumente  

Cosmina Mironov

Conf. univ. dr. Universitatea din București

Disciplină predată
Managementul carierei  

Oana Moșoiu

Lector Universitar Doctor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București

Disciplină predată
Modele de bune practici

Florin Ghindă 

Expert în dezvoltarea de proiecte comunitare care vizează schimbări sustenabile și Formator Asociat
 
Disciplina predată
Managementul schimbării
Aplicații și instrumente  

Iuliana Pielmuș 

Director Executiv Teach for Romania și Formator Asociat

Disciplina predată
Reflexivitate și leadership educațional  

 Mirela Ștetco 

Director Advocacy Teach for Romania

 
Disciplina predată
Managementul carierei

Ana-Maria Grădinariu 

Instructional Designer & Trainer Teach for Romania și Formator Asociat

Disciplina predată
Probleme critice ale sistemului educațional: inechitate și excluziune

Octavia Borș-Georgescu

Colaborator Universitatea București,  consilier ministru al educației. Formator asociat

Disciplina predată
Probleme critice ale sistemului educațional: inechitate și excluziune  

Gianina Badiu 

Alumni Impact & Engagement Manager

Disciplina predată
Sistemul educațional și intervențiile de schimbare sistemică  

Invitați ai ediției 2022-2023

Radu Szekely 

Consilier, Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, expert educațional, Finnish Teacher Training Centre

Daniela Visoianu 

Consilier parlamentar și lector universitar în cadrul Universității din București, specializată în educație și managementul resurselor umane  

Diana Certan

Președintă a Coaliției pentru Educație, Director Executiv Comunicare și Fundraising, Concordia România.  

Stefania Duminică

Profesor de limba și literatura română, directoare a Școlii Gimnaziale „Prof. Ion Vişoiu“ din Chitila, județul Ilfov  

Alina Sava

Education Specialist, World Bank  

Înscrie-te pe lista de așteptare

A doua ediție a acestui program postuniversitar este în desfășurare. O nouă rundă de înscrieri va avea loc în toamna anului 2024. Lasă-ne datele tale și te vom anunța când deschidem înscrierile.

Ai întrebări? 

Scrie-ne la mento@teachforromania.ro. Suntem incantati sa te cunoastem!

Intră în academia minților mereu deschise