TERMENI ȘI CONDIȚII

Accesând acest site găzduit de Zenler.com, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile sale, cu toate reglementările aplicabile și vă conformați legilor locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare din acești termeni, nu puteți accesa acest site. Materialele de pe acest site sunt protejate de drepturi de autor.

Mențiuni

Se acordă permisiunea de a utiliza materialele pe site-ul companiei numai pentru vizionare personală, necomercială și tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, iar în temeiul acestei licențe nu puteți:
A) modifica sau copia materialele.
B) utiliza materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau necomercial).
C) încerca de a descompune sau inversa orice software de pe site-ul societăţii.
D) elimina din materiale a oricărei notaţii privind drepturile de autor sau a altor notaţii protejate. E) transfera conținutul unei alte persoane sau copia conținutul pe orice alt server.

Această licență încetează automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de societate în orice moment. La încetarea vizionării conținutului sau la expirarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele copiate / descărcate aflate în posesia dumneavoastră, fie în format electronic, fie în format tipărit.
 
Exonerarea răspunderii
 
Materialele de pe site-ul Companiei sunt furnizate „ca atare”. Compania nu oferă garanții, exprese sau implicite, și, prin prezenta, declină orice alte garanții, inclusiv implicite, sau condiții de vandabilitate, pentru un anumit scop sau încălcarea proprietății intelectuale sau altor încălcări ale drepturilor. În plus, societatea nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor pe site sau în legătură cu conținutul altor site-uri în legătură cu acesta.

Limitări

Societatea comercială și furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru daune (inclusiv și fără a se limita la daune pentru pierderea de date sau profit sau din cauza întreruperii activităţii economice) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele pe site-ul Companiei, chiar dacă aceasta sau un reprezentant autorizat al acesteia a fost notificat verbal sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daunele subsecvente sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Revizuire și Errata

Materialele care apar pe site-ul Companiei pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Societatea nu garantează că fiecare din materialele de pe site este corect, complet sau actual. Compania poate aduce modificări materialelor conținute pe site în orice moment, fără preaviz. Cu toate acestea, societatea nu se angajează să actualizeze materialele.

Legături

Societatea nu a examinat toate site-urile conectate la site-ul acesta și nu este responsabilă pentru conținutul acestora. Includerea oricărui link nu implică acordul Companiei. Utilizarea oricărui astfel de site este pe riscul utilizatorului.

Modificarea condițiilor de utilizare a site-ului

Compania poate modifica în orice moment termenii de utilizare a site-ului, fără preaviz. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să respectați versiunea actuală a acestor termeni și condiții de utilizare.

Legea aplicabilă

Orice creanță referitoare la site-ul Companiei este reglementată de legislația statului New York, fără a se ține seama de dispozițiile privind conflictul de legi.
În calitate de instructor, declarați, mandatați și garantați că:
Nicio parte a conținutului adăugat nu va încălca și nu-și va atribui în mod abuziv niciun drept de proprietate intelectuală al unui terț. Însă dacă instructorul utilizează compresia HEVC, este responsabilitatea instructorului să plătească redevențele către MPEG-LA, proprietarul brevetelor HEVC, după caz.


Politica de confidențialitate

Citiţi mai multe despre Politica de confidentialitate aici

Politica de Cookies

Citiţi mai multe despre Politica de Cookies aici

Copyright @ MENTO. Toate drepturile rezervate.

MENTO - Powered By Zenler